Política de Qualitat

Missió

Ser un complement de capacitat tècnica per departaments d’enginyeria aportant valor als projectes de R+D+i a través de l’experiència en diferents sectors, de l’aprofitament de les últimes eines de desenvolupament i del compromís en la solució dels problemes dels nostres clients.

Visió

Ser el referent de servei d’enginyeria per als departaments de R+D+i de les empreses amb producte propi i vocació innovadora.

Valors

Compromís
Els problemes dels projectes són els nostres problemes (els problemes dels nostres clients són els nostres problemes; els problemes dels nostres companys són els nostres problemes; els problemes dels nostres proveïdors són els nostres problemes)

Exigència
Un servei d’alt valor afegit requereix la màxima atenció (assegurar el 0 errors; no conformar-se amb qualsevol solució; preocupar-se pels riscos tècnics i de projecte).

Qualitat
El valor percebut pel client ha de ser més gran que les seves expectatives. (hem de conèixer quina és la necessitat real de cada client a cada projecte).

Millora continua
Millora continua del sistema de gestió i del compliment de requisits

Honestedat i transparència
Busquem la cooperació a llarg termini.

Adaptabilitat
Vocació de servei. (empresa de servei)

Desenvolupament personal
Propagació del coneixement i les aptituds en el equip.


Política de Calidad

Misión

Ser un complemento de capacidad técnica para departamentos de ingeniería aportando valor a los proyectos de I+D+i a través de la experiencia en diferentes sectores, el aprovechamiento de las últimas herramientas de desarrollo y el compromiso en la solución de los problemas de nuestros clientes.

Visión

Ser el referente de servicio de ingeniería para los departamentos de I+D+i de las empresas con producto propio y vocación innovadora.

Valores

Compromiso
Los problemas de los proyectos son nuestros problemas

Exigencia
Un servicio de alto valor añadido requiere la máxima atención

Calidad
El valor percibido por el cliente debe ser más grande que sus expectativas.

Mejora continua
Mejora continua del sistema de gestión y del cumplimiento de los requisitos

Honestidad y transparencia
Se busca la cooperación a largo plazo.

Adaptabilidad
Vocación de servicio

Desarrollo personal
Propagación del conocimiento y las aptitudes en el equipo.

Quality Policy

Mission

To be a lever to the technical capabilities of engineering departments and to make a value contribution cross industry experience, taking advantage of the latest development tools and the compromise with our customers project challenges.

Vision

To become the reference in engineering services for R&D departments of companies that develop their own products and have a vocation for innovation

Values

Compromise
The project challenges are our challenges

Exigency
A high value service requires the maximum care

Quality
The customer perceived value must be higher than expected

Continuous improvement
Continuous improvement of the quality management systems

Honesty and transparency
Long term engagement

Adaptability
Commitment to service

Personal Development
Knowledge and ability sharing through the team

Our site is Internet Explorer 10+ compatible. If you are using an older version you can download a modern browser to view our site.
We use cookies and by continuing to browse, you're agreeing to our terms of service