Els nostres serveis

Suport complet en enginyeria mecànica

Creiem en una relació d'acompanyament i confiança amb un servei complet, flexible i pràctic.

Un servei que cobreix totes les etapes del procés d'enginyeria mecànica

Innovació

A les fases inicials dels projectes engicom pot aportar la seva experiència en diferents sectors i tecnologies per complementar la visió i el coneixement especialitzat dels nostres clients.


Punts Forts
 • Solucions conceptuals
 • Anàlisi de viabilitat
 • Tecnologies innovadores amb valor afegit

Disseny

A través de la col·laboració amb l'estudi de disseny laproduqtora, engicom pot participar en el procés de definició formal i estètic dels productes dels seus clients.


Punts Forts

Enginyeria

L’enginyeria de detall és l'activitat principal d'engicom. D'aquesta en depèn la qualitat dels resultats obtinguts dia a dia en tots els serveis oferts per l'empresa.


Punts Forts
 • Definició tècnica
 • Model 3D
 • Plànols 2D
 • Documentació tècnica

Simulacions

Un dels serveis més habituals d'engicom és la simulació virtual mitjançant elements finits per optimitzar els productes i per assegurar el compliment de la normativa i els requeriments mecànics.


Punts Forts
 • Simulació de càrregues i cinemàtiques
 • Anàlisi de tensions i deformacions
 • Anàlisi de freqüències
 • Càlcul unions cargolades

Prototipatge i Assaig

Amb més de 300m2 dedicats, engicom compta amb instal·lacions i equipament per donar suport a la fase de validació del disseny i/o analitzar problemes en operació real.


Punts Forts
 • Muntatge de prototips
 • Disseny i construcció de bancs d’assaig
 • Assaig de prestacions i fatiga

Fabricació i Subministrament

engicom tanca el cercle del disseny amb el subministrament de sèries petites i mitjanes de components i sistemes per maquinària d’altes prestacions.


Punts Forts
 • Gestió de la cadena de subministrament
 • Assegurament de la qualitat
 • Logística i servei post-venda
Our site is Internet Explorer 10+ compatible. If you are using an older version you can download a modern browser to view our site.
We use cookies and by continuing to browse, you're agreeing to our terms of service